SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/014 | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA

Történet

Iskolánk története

TörténetTörténet

Baruch Arthur a Nyíregyházi Kereskedők és Gazdák Körének elnöke 1910-ben vetette fel először egy kereskedelmi szakiskola létrehozását. Az elképzelés 1918-ban valósult meg, amikor megalakult a Nyírgyházi Városi Felső Kereskedelmi Iskola.

 

Az iskola ideiglenesen az Eötvös és Csillag utca sarkán lévő épületben nyert elhelyezést. Az intézmény 82 tanulóval kezdte meg működését, és Margócsy Emil igazgató mellett egy kihelyezett tanára volt a megalakuló iskolának. Az első iskolaépület egy év múlva a Kálvin tér 3. szám alatt álló, 1922-ben a Szabolcs 8. számú épületbe költözött. Az 1921-22-es tanévben volt az első érettségi vizsga, amelyre 60 tanuló jelentkezett.

 

Az alapítás 20. évfordulóján vette fel az iskola gróf Széchenyi István nevét. Az évforduló alkalmából dr. Éber Antal országgyűlési képviselő ajándékozta az iskolának Friedrich Amerling Széchenyi Istvánról készített festményének másolatát, amely ma a Városmajor utcai épület első emeletén található.

 

1940. december 31-én 22 éves vezetői tevékenység után nyugalomba vonult az iskola alapító igazgatója. Utódja Tarnay Kálmán lett, aki 1946-ig látta el a vezetői feladatokat. Hat évig tartó vezetői munkája a háborús időkre és az azt közvetlenül követő időszakra esett. Az iskolaépület és eszközök megrongálódása, tüzelőanyag hiány és tankönyvhiány miatt a tanítás rövidebb tanévvel és hosszabb szünetekkel folyt. Az iskola tanárai és diákjai a háború után részt vettek a romeltakarításban és az újjáépítésben. Kétkezi munkával rendbe hozták és lakhatás céljából alkalmassá tették a Védő utca 1. szám romos épületét. Itt nyílt meg 1945. szeptemberében az iskola tanulóotthona, a későbbi Benczúr Gyula Kollégium.

 

1946-ban dr.Merényi Oszkárt választották meg az iskola igazgatójának, ezt a munkakört 1966-ig látta el. 1949-től az iskola új otthona a Báthory utca 30. szám alatti épület lett. Az 1949/50-es tanévben az iskola eredeti funkcióját megtartva közgazdasági gimnáziumként, a következő két tanévben pedig közgazdasági középiskolaként működött. 1952 szeptemberétől a Pénzügyminisztérium fennhatósága alá került, hivatalos neve Széchenyi István Közgazdasági Technikum Pénzügyi Tagozata lett. Az ezt követő időszakban az intézmény a középfokú számviteli-pénzügyi szakképzés országosan elismert bázisává vált, amely jelentős részt vállalt a felnőttek képzéséből is. Az 1947 óta működő dolgozók esti középiskolája mellett 1953-ban megszervezték a dolgozók négy éves pénzügyi levelező, majd egy évre rá az esti és érettségizettek két éves kiegészítő tagozatát. Az 1965-ben megjelent Felszabadulási Évkönyv már 48 osztály és közel 2000 nappali, illetve esti és levelező tagozatos hallgató (több műszakban történtő) képzéséről ad számot.

 

1966-ban 20 éves vezetői tevékenység után nyugdíjba vonult dr.Merényi Oszkár. Utóda Gilányi János lett, aki 1991-ig látott el vezetői feladatokat. A vezetőváltással egyidőben változott az iskola neve is. 1966-tól 41 évig a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola nevet viselte. Az 1970-es és 1980-as években jelentős mértékben bővültek és javultak a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei. 1972. szeptemberében adták át a 12 tantermes, akkor modernnek számító új iskolaépületet a Városmajor utcában, amely máig helyet ad az intézménynek. 1986-ban adták át az iskola mellett a 210 tanuló elhelyezését biztosító kollégiumi szárnyat. Az 1980-as évek közepére az új gazdasági körülmények miatt szükségessé vált a profilmódosítás, illetve az iskolaépület bővítése. Így került sor 1988-ban új 12 tanterem építésére. A bővítés lehetőséget adott arra, hogy az iskolához csatolt Gépíró és Gyorsíró Szakiskola a Városmajor utcai épületbe költözzön. A profilmódosítás következtében megszűnt a pénzügyi ágazat hegemonitása, és megjelent a gép-gyorsíró, idegennyelvi és számítástechnikai programozó, képesített könyvelői ágazat. Ebben az időszakban több olyan kezdeményezés született, amely azóta is hagyományként működik. Ezek közül kiemelkedik a szeptember 21-én megtartott Széchenyi-nap. Ekkor kerül átadásra az 1986-ban alapított Széchenyi István Emlékérem, az iskola legmagasabb erkölcsi elismerése. A magas szintű pedagógiai-szakmai munkának köszönhetően az iskola kiemelkedő eredményekkel büszkélkedő, országosan is jó hírnevű szakközépiskolává vált.

 

1991-ben változás következett be az iskola vezetésében. Az intézmény igazgatója Hargitai István lett, aki 2006-ig töltötte be a vezetői tisztet. Irányítása alatt 1992-től fokozatosan került beszervezésre a világbanki „Emberi erőforrások fejlesztése” programban megvalósuló új szakképzési modell a közgazdasági és kereskedelem-marketing szakmacsoportban. A „világbanki program” indításával, majd 1994/95-től az érettségi utáni Országos Képzési Jegyzék szerinti szakképzés bevezetésével fokozatosan alakult át a képzés struktúrája a „SZIKSZI”-ben. 1998-ban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány a „széchenyit” a közgazdasági szakképzés bázis intézményévé nyilvánította. Az intézmény a COMENIUS2000 minőségfejlesztési program keretében 2003 végére kialakította a teljes körű minőségirányítási rendszerét. A társadalmi elvárásoknak megfelelve a 2004/2005-ös tanévtől kezdve idegennyelvi előkészítő osztályok beindítására került sor angol valamint német nyelvből. Az intézmény fennállásának 75.évfordulója alkalmából jött létre a ma is működő Széchenyi75 Alapítvány, amelynek fontos szerepe van az iskolai hagyományok ápolásában, a tanulók teljesítményének ösztönzésében, az intézmény külföldi cserekapcsolatainak segítésében. Az évforduló alkalmából került felállításra az iskola főbejárata előtti Széchenyi szobor.

Az intézményben folyó magas szintű tehetséggondozás és hagyományápolás elismeréseként a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Közoktatási Közalapítvány 2006-ban az iskolának ítélte az Oktatás, Nevelés Eredményességért Díjat.

 

A díjjal járó pénzjutalomból készült el, már Héri Gézáné igazgatónő (2006-2011) irányításával az iskola auláját díszítő tanulói dicsőségfal. 2008-ban intézményi átszervezés következtében a Bessenyei György Középiskolai Kollégium Árok utcai részlege az iskola intézmény egysége lett. A 2008-as év újabb változást hozott. Nyíregyháza Megyei Jogú város közgyűlésének határozata alapján beindult a „Széchenyiben” Magyarország első önkormányzati fenntartású „sportakadémiai” osztálya. Az oktatói szakmacsoportos osztály tanulói a Nyírsuli Nonprofit Kft. gondozásában labdarúgás, illetve kosárlabda utánpótlás nevelésben vettek részt. A „sportakadémiai” képzés a 2021/22-es tanévben fejeződik be az intézményben egy fél osztályba járó focistával. Az 1990-es évtizedekhez hasonlóan a különböző eredményességi mutatók (emelt és középszintű érettségi eredmények, OKTV versenyeredmények, nyelvvizsgaeredmények, „továbbtanulási hozzáadott érték” stb.) alapján az iskola folyamatosan az ország legjobb szakközépiskolái között szerepelt.

 

2011-2016. között Lőrincz László volt az igazgató. Ezekben az években újabb intézményi átszervezésekre került sor, amelyek következtében többször változott az iskola neve és a fenntartó személye. 2013-ban a fenntartói és működtetői jogok a várostól az újonnan megalakított Klebensberg Intézményfenntartó Központhoz (KLIK) kerültek. Az iskola Nyíregyházi Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium néven a Nyíregyházi Tankerülethez tartozott. Ezekben az években szinte évente módosult a szakképzés rendszere, amely komoly feladatokat rótt a szakképzésben tanító  pedegógusokra. 2015-ben megalakult Nyíregyházi Szakképzési Centrum, amelynek iskolánk 7 további nyíregyházi és 2 vidéki (tiszalöki és tiszavasvári) szakközépiskolával együtt tagintézmény lett. Ez újabb névváltozásokkal járt. 2015-től az intézmény neve Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági Informatika Szakközépiskolája és Kollégiuma majd 2016-tól Szakközépiskolából Szakgimnáziummá változott. A 2010-es évtizedben bővültek az iskola nemzetközi kapcsolatai. A sikeres Comenius és Erasmus+ pályázatok keretében több alkalommal vehettek részt diákok és tanárok EU-s pályázatok keretében nemzetközi projektekben. Népszerűek voltak a Határtalanul! pályázat keretében szervezett tanulmányi kirándulások, amelynek keretében a „széchenyis” diákok a szomszédos országokban élő magyar diákokkal építettek ki kapcsolatokat és kötöttek barátságokat.

 

2016-tól napjainkig Szabó Attila az iskola igazatója. 2018-ban méltóképpen ünnepelte az intézmény fennállásának 100. évfordulóját. A jubileumi év keretében nagyon sokféle és színes rendezvénnyel mutatta meg az iskola múltját és jelenét. Az évforduló keretében került sor pl. Széchenyi emlékmű avatására a kollégium előtt és centenáriumi évkönyv kiadására. Emléktábla örökíti meg a 100 év alatt az intézményben dolgozó tanárok neveit. Állandó jellegű iskolatörténeti-kiállítás eleveníti fel a patinás intézmény 100 éves történetét. A 2020/2021-es tanévben a Technikumok létrehozásával ismét új fejezet kezdődött az intézmény történetében.


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

Telefon: +36 70 1995 667

E-mail: iskola@nyirszikszi.hu

OM azonosító: 203045/014

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000930


2024Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium