SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum

OM kód: 203045/014 | 4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

Intézmény logo

Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA

Tájékoztatás az ingyenes nyelvvizsgáról

Tájékoztatás az ingyenes nyelvvizsgáról

Kedves Szülők, kedves Tanulók!

Bizonyára tudomásuk van arról, hogy az állam megtéríti a 2018. január 1. után letett első sikeres középfokú komplex nyelvvizsga és az azzal egyenértékű emelt szintű idegen nyelvű érettségi vizsga, vagy a felsőfokú komplex nyelvvizsga díját minden 35 év alatti fiatalnak akkor is, ha már rendelkezik korábbról nyelvvizsgával.

Támogatott nyelvek

Angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol, latin, portugál, arab, héber, japán, kínai, holland, finn, magyar (külföldieknek), ill. a nemzetiségek által használt nyelvként elismert nyelvek.

Jogosultsági feltételek

 • 35 évnél fiatalabbak és
 • január 1. után tesznek – általános, vagy szaknyelvi – sikeres komplex vagy részvizsgát B2 (közép) vagy C1 (felső) szinten.

A támogatás mértéke

A támogatás mértéke az államilag elismert nyelvvizsga, illetve az egyesíthető részvizsgák nyelvvizsgaközpontnak ténylegesen megfizetett díja, az emelt szintű idegen nyelvi érettségi Oktatási Hivatalnak megfizetett térítési díja, de legfeljebb a díj megfizetése időpontjában érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25%-ának megfelelő összeg.

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege 2022. évben 200.000 Ft, 2023. évben 232.000 Ft, mely alapján 2022. évben befizetett díj esetén 50.000 Ft, míg 2023. évben befizetett díj esetén 58.000 Ft összegű támogatás biztosítható.

Hogyan igényelhető?

A nyelvvizsga díját meg kell előlegezni, előre senki nem kapja meg a támogatást.

A támogatás iránti kérelem 1 éven belül terjeszthető elő, melyet

 • az első sikeres komplex nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától,
 • egyesíthető részvizsgák esetén a második sikeres részvizsga letételét igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány kiállításának napjától, vagy
 • érettségi bizonyítvány, tanúsítvány kiállításának napjától, illetve

kell számítani. A megjelölt határidő jogvesztő.

A kérelmet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál kell előterjeszteni az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon. (Postacím: Budapest, 1820)

A papíralapú formanyomtatvány itt érhető el.

Az e-űrlap elektronikus ügyintézés keretében Központi Azonosítási Ügynök (röviden KAÜ) szolgáltatáson keresztül nyújtható be, tehát a szolgáltatás igénybevételéhez 

  • Ügyfélkapu-regisztrációval, vagy 
  • Telefonos Azonosítási szolgáltatásra vonatkozó regisztrációval, vagy
  • eSzemélyi okmánnyal

szükséges rendelkezni.

Az elektronikus űrlap itt érhető el.

Amennyiben a vizsgát tett személy, azaz a kérelmező

 • a 18. életévét betöltötte, a kérelmet saját maga,
 • 18. év alatti, vagy az ügy tárgyára tekintettel cselekvőképesnek nem minősül (gondnokság alatt áll), a kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy (szülő, gyám, gondnok)

nyújthatja be.

A kérelmet a vizsgázó által, illetve a törvényes képviselője által meghatalmazott személy is előterjesztheti. A meghatalmazott a képviseleti jogosultságát köteles igazolni. 

További információkat a Magyar Államkincstár oldalán talál.


Partnereink

SZC logo

Nyíregyházi Szakképzési Centrum


Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

4400 Nyíregyháza, Városmajor utca 4.

Telefon: +36 70 1995 667

E-mail: iskola@nyirszikszi.hu

OM azonosító: 203045/014

Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2021/000930


2024Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium